Blue Flower

Norma reguladora: Resolución do 24 de marzo de 2011, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión relacionadas co desenvolvemento da sociedade da información na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria

 

Título: USO DE FERRAMENTAS TIC EN ESTABLECEMENTOS ORTOPROTÉSICOS EN RELACIÓN AOS SISTEMAS TRADICIONAIS

Expediente: PR521A – 2011 – 16523

Data de resolución de concesión: 02/09/2011

Data de publicación no DOG: 26/10/2011 (DOG nº 205).

Crédito orzamentario: 1.000.000,00 €

Contía da subvención: 4.675,00 €

 

 

 

Licencia Creative Commons


Memoria de realización do proxecto: Uso de ferramentas TIC en establecementos ortoprotésicos en relación ós sistemas tradicionais.

Expediente PR521A-2011-16523 por ATOG. Asociación de Técnicos Ortopédicos de Galicia se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España.

Para descargar la memoria en formato pdf, haga clic aquí